About Us

About Us อธิบายเกี่ยวกับเรา 2023

About Us ข้อเกี่ยวกับ หรือ “เกี่ยวกับเรา” เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลที่สร้างและดูแลเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งส่วนนี้มักจะมีข้อมูลหลากหลายประเภทที่ มุ่งเน้นให้ผู้ใช้เข้าใจถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และประวัติขององค์กรหรือบุคคลนั้นๆ โดยทั้งนี้เนื้อหาของ “เกี่ยวกับเรา” ควรจะถูกเขียนด้วยภาษาที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ไม่ให้ยาวเกินไปและสามารถเกิดความสนใจและเชื่อมโยงผู้อ่านกับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์อย่างเหมาะสม

 1. ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง เนื่องจากหน้าเป็นส่วนที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คาดหวังที่จะรับรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะและเอกลักษณ์ของบริษัทหรือบุคคล
 2. เน้นให้เกิดความน่าสนใจและน่าทึ่ง ควรใช้ภาษาที่น่าสนุกสนานและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานที่เยี่ยมชมเว็บไซต์มีความสนใจในการอ่านเนื้อหาในส่วนนี้
 3. ให้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เช่น อาจรวมถึงความเป้าหมายขององค์กรในอนาคต หรือผลงานที่สำคัญที่ผ่านมา
 4. ใช้รูปภาพและสื่อต่างๆ ในการแสดงข้อมูล เพื่อให้การนำเสนอดูน่าสนใจและน่าสับสน
 5. เน้นให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใจถึงความเชื่อ วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรหรือบุคคล และเชื่อมโยงความคิดของท่านกับผู้ใช้งาน
 6. ไม่ควรทำให้เป็นหน้าเกี่ยวกับเราที่ยาวเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ผู้เยี่ยมชมเบื่อหน่ายและไม่สามารถนำเอาข้อมูลที่มีประโยชน์ไปใช้ได้
 7. ประวัติความเป็นมา: อธิบายถึงประวัติความเป็นมาขององค์กรหรือบุคคล ซึ่งรวมถึงประวัติที่สำคัญและเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต
 8. วิสัยทัศน์และพันธกิจ: กล่าวถึงวิสัยทัศน์หรือวิสัยที่ตามมากับการดำเนินงานขององค์กร และพันธกิจหรือเป้าหมายที่องค์กรกำลังมุ่งหมายไป
 9. ค่านิยมและเป้าหมาย: อธิบายถึงค่านิยมที่องค์กรนั้นให้ความสำคัญ และเป้าหมายที่ต้องการสืบเนื่องไปในการดำเนินงาน
 10. ทีมงานหรือบุคคล: แนะนำเกี่ยวกับทีมงานหรือบุคคลที่สำคัญขององค์กร รวมถึงความเชี่ยวชาญและความสำเร็จในการดำเนินงาน
 11. ผลงานและความสำเร็จ: อธิบายถึงผลงานที่สำคัญและความสำเร็จที่องค์กรได้ทำให้เกิดขึ้น หรือความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่บุคคลนั้นได้ทำให้เกิดขึ้น
 12. ความสำคัญและหลักการในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์: นำเสนอความสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์กรนั้นให้กับลูกค้า และหลักการที่ใช้ในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น
 13. นโยบายการดำเนินงานและการมุ่งหมายในอนาคต: อธิบายถึงนโยบายหรือแผนการดำเนินงานที่องค์กรมีในปัจจุบัน และเป้าหมายที่กำลังมุ่งหมายในอนาคต
 14. ข้อมูลสำหรับติดต่อ: ให้ข้อมูลติดต่อที่สำคัญเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อองค์กรหรือบุคคลได้ง่ายๆ
 15. เมนูการนำทาง (Navigation Menu): เป็นรายการที่แสดงที่ส่วนบนหรือด้านข้างของเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหน้าเว็บหรือส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้ง่ายดาย หากเว็บไซต์มีหลายหน้าหรือส่วนสำคัญ การมีเมนูการนำทางเป็นที่เก็บค่าในการให้บริการเว็บไซต์ของคุณและช่วยให้ผู้ใช้งานไม่หลงทางขณะท่องเว็บไซต์
 16. ปุ่มกด (Call-to-Action Buttons): เป็นปุ่มที่ออกแบบมาเพื่อเรียกใช้งานหรือกระตุ้นให้ผู้ใช้งานดำเนินการในทิศทางที่คุณต้องการ เช่น ปุ่ม “สมัครสมาชิก”, “ซื้อสินค้า”, “ดาวน์โหลด”, “ติดต่อเรา” เป็นต้น การใช้ปุ่มกดที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าหรือทำธุรกิจกับคุณได้
 17. การเชื่อมโยงภายใน (Internal Linking): เป็นการเชื่อมโยงหน้าเว็บหรือส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของคุณเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือซับซ้อนได้ง่ายขึ้น การใช้งานเชื่อมโยงภายในอย่างเหมาะสมยังสามารถช่วยในการวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณโดยตรงด้วย
 18. ค้นหา (Search): หากเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหามากและข้อมูลต่าง ๆ การให้บริการค้นหาที่สะดวกสำหรับผู้ใช้งานจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้พวกเขาสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้โดยรวดเร็ว
 19. หน้าแสดงผลรวม (Dashboard): หากเว็บไซต์ของคุณมีความซับซ้อนและให้บริการหลายฟังก์ชัน การมีหน้าแสดงผลรวมหรือ dashboard ที่สรุปสถานะและข้อมูลสำคัญเป็นประโยชน์ ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมของเว็บไซต์และข้อมูลที่สำคัญๆ ได้ในที่เดียว

พันธกิจของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ความเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของคน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มสัมพันธ์ระหว่างคน และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของเรา

เราเชื่อว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น โดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่นำสิ่งดีๆ มาให้แก่คนทั่วโลก พัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นและมีสิ่งใหม่ที่คุณค่าสู่อนาคต